Tổng kết năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Tổng kết năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

TỔNG KẾT NĂM 2018

THỰC HIỆN ĐƯỢC

 • Sưu tầm tư liệu tại một số chùa ở Phú Yên vào đầu tháng Chạp 2017- tháng 02 DL 2018
 • Tham gia Hội sách Xuân trong cửa thiền ở Việt Nam Quốc Tự từ 18-25 tháng chạp, 2017. (DL-2018). Sau dời lại tổ chức ở Phổ Quang
 • Tham gia Hội sách TP. HCM lần 10 từ 19 – 25/03/2018 được tổ chức tại công viên Lê Văn Tám
 • Ảnh ấn trên 10 tựa sách Hán Nôm, trên 100 tựa sách Phật giáo và ngoại điển trước 1975
 • Đang đăng trực tuyến và cho đọc miễn phí file PDF khoảng 500 tựa sách báo lên web thuvienhuequang.vn. Đã làm được khoảng 100 tựa.
 • Hoàn thiện khâu quét củ nâu cho sách Hán Nôm theo phương pháp truyền thống

CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC

 • Tổ chức Tuần lễ văn hóa triển lãm
 • Sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại miền Bắc

Lý do không thực hiện được: Hòa thượng viện chủ viên tịch và kinh phí chưa đủ

 

KẾ HOẠCH NĂM 2019

 • Phục chế khoảng 30-50 tựa sách Hán Nôm Phật giáo Việt Nam
 • Ảnh ấn lại những tạp chí đã ảnh ấn trong thời gian trước dưới thiết kế mới như: Tư tưởng, Vạn Hạnh, Đuốc Tuệ, Từ Bi Âm…
 • Ảnh ấn thêm một số bộ báo chí Phật giáo: Viên Âm, Phụ Trương Phật Học, Tiến Hóa…
 • Tiếp tục ảnh ấn khoảng 200 tựa sách trước 1975
 • Tái bản bộ từ điển 2 tập của Jean-Louis Taberd (1794-1840Dictionarium Anamitico-LatinumLatinum - Anamitico
 • Bắt đầu tiến hành làm mã sách của khoảng 30.000 tựa sách chưa được làm mã
 • Tiếp tục sưu tầm tư liệu Hán Nôm và sách báo PG. Nhận tặng và mua bổ sung sách báo Phật giáo
 • Phát động sưu tầm kỷ yếu-nội san Phật giáo
 • Bổ sung kệ sách, xây dựng mới thư quán của thư viện
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận một số tủ sách tư nhân

Thư viện Huệ Quang

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoGiới thiệu sách "Lão Tử Đạo đức kinh chú"

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài