Trang chủ Ấn phẩm Đoàn Thêm 1965 Việc từng ngày

1965 Việc từng ngày

Tác giả Đoàn Thêm

Kích thước 15.5 x 21 cm

Số trang 254 trang

Năm xuất bản 1968

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư
Đơn giá

Giữa 1966, Nam Chi Tùng Thư có xuất bản cuốn HAI MƯƠI NĂM QUA trong đó soạn giả Đoàn Thêm đã ghi nhận những việc chính yếu trong nước và ngoài nước từ 1-1-1945 đến hết 31-12-1964.
Các cuốn 1965-1966-1967 tiếp theo cuốn trên, và liên quan tới thời sự quốc nội và quốc tế trong ba năm vừa qua.
Tuy cũng nhằm góp phần tìm hiểu thời cuộc và bảo lưu tài liệu, cuốn này có nội dung sung túc hơn nhiều, bất cứ về phương diện nào và trên lãnh vực nào: chánh trị, an ninh, quân sự, kinh tế, tài chánh, văn hóa, xã hội, quốc tế. Soạn giả không bỏ qua một ngày nào khi theo sát tình hình chung, nên người đọc có cảm tưởng là xem nhật ký.
Song chính vì tài liệu rất dồi dào, mà soạn giả thấy cần lập các bảng trích yếu sau mỗi năm, chia ra từng địa hạt, để độc giả tiện bề tra cứu.
Soạn giả có cho biết: kể từ 1968, sẽ cố in một cuốn về mỗi năm, theo một thể tài cải tiến hơn nữa. Vì thế, ông phải sớm cho ra các cuốn này.
Khi viết cuốn HAI MƯƠI NĂM QUA, soạn giả muốn trước hết giúp người ít tuổi đỡ mất thời giờ tìm tòi, và dễ có ý niệm bao quát về tình thế từ khi xứ sở bước vào giai đoạn đầy biến cố; nên ông chỉ ghi một số việc cần biết hay nên biết. Nhưng đối với 3 năm vừa qua, cũng như về sau này, ông muốn biên chú một cách cụ thể hơn, để còn giữ tài liệu cho cả những ai cần phương tiện nghiên cứu hay bình luận về thời cuộc. Bởi vậy, mỗi cuốn sách về 3 năm dày gần bằng cuốn về 20 năm trước.
Như ông đã từng bày tỏ cùng thân hữu, chúng ta sống một thời quá đa đoan đa sự, số biến chuyển xảy ra trong một tháng bằng mấy năm xưa; nếu không ghi rõ, thì ai nhớ nổi? được hỏi ngay về việc tháng trước đây, lắm người thú nhận đã quên rồi. ngoài ra, rất nên biên kỹ lại, vì có những việc rành rành, chưa lâu, mà đã bị chối cãi hoặc kể sai, vì ký ức kém hoặc vì những ẩn ý riêng. Việc đời nay dồn dập nhưn sóng cồn, chưa hết đợt này đã tới đợt kia, chưa kịp xét việc hôm qua, đã phải bận lòng việc hôm nay, và sắp bị tràn ngập bởi việc ngày mai. Nên, trên dòng thời gian, những ai muốn dừng lại đôi khi để ngẫm nghĩ và tìm hiểu, đều cần có sẵn trước mắt một tập ghi nhận thời sự vắn tắt nhưng rõ ràng, chớ mấy người có thời giờ dò dẫm lại trong rừng sách báo? Mà nếu vì thiếu phương tiện mà ta quên suy luận, thì có từng trải cũng gần như không kinh nghiệm.
Đó là lý do chính đã thúc đẩy Đoàn quân cặm cụi lựa lọc và ghi chép mỗi ngày cho ông và cho cả chúng ta những việc đã khiến ông chú ý, để học hỏi, làm việc, và cùng mọi người chia sẻ buồn vui.
 

Trích Tựa
Sài Gòn, tháng 12 năm 1967
LÃNG NHÂN