Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Bước Đầu Vào Đạo Tu : Hoa Nghiêm Thập Tín

Bước Đầu Vào Đạo Tu : Hoa Nghiêm Thập Tín

Biên soạn Thích Hằng Trường

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 139 trang

Năm xuất bản 2004

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Tôn Giáo
Đơn giá 52,000₫

Tập sách nhỏ này là phần rút gọn những điểm thực tế tu tập từ cuốn Hoa Nghiêm Đại Cương 2. Trọng tâm chính của sách là trình bày lối tu của kinh Hoa Nghiêm dành cho những ai mới phát tâm, muốn thực hành pháp Thập Tín.

Thập Tín là giai đoạn tu hành sơ đẳng nhất trên con đường Bồ Tát đạo. Tu Thập Tín không đòi hỏi ta phải đắc định, chứng thông hay đạt tới một trình độ siêu nhân nào cả.

Về mặt kiến pháp, pháp tu Thập Tín dạy ta một cái nhìn tổng quan, toàn diện về đường tu: tu là tiến hóa, tiến hóa từ phàm tới Phật, tiến hóa không ngừng.

Về mặt tu hành, pháp Thập Tín cũng dạy rằng: tu là tu toàn diện. Có 10 hạnh căn bản để ta làm nền tảng tu trì. Mười hạnh ấy được nhóm thành thân hạnh, tâm hạnh, tánh hạnh.

Về mặt xã hội, pháp Thập Tín dạy ta ứng dụng quan niệm nhập thế, xuất tục, hài hòa giữa đạovà đời, giữa tâm linh và kinh nghiệm ngoại tại. Thập Tín khẳng định rằng lối tu trong thời đại này là lối tu rộng rãi, vô giới hạn của 10 ba la mật.

Sách được chia làm 3 phần, phần đầu chỉ nói đại cương những điểm chính của pháp Thập Tín. Phần kế đó, nói sâu thêm một chút những điểm then chốt. Phần cuối cùng bàn đến những việc tầm thường hằng ngày, trích lục lời dạy của bậc trí huệ, kể lại những mẩu chuyện của "tâm bình thường".

(Lời GIỚI THIỆU của người biên soạn)


CHIA SẺ

Ấn phẩm khác