Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Cách ngôn tục ngữ bình giải

Cách ngôn tục ngữ bình giải

Tác giả Cao Văn Thái

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 120 trang

Năm xuất bản 1959

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Thanh Đạm
Đơn giá

Bình luận (cũng có khi gọi là bình giải) là một thể văn đặc biệt, khó hơn tất cả những thể văn khác, trong đó ta phải phê bình một câu tục ngữ hay một câu cách ngôn... ngụ ý khuyên ta ăn ở, hay dạy ta cách xử thế với đời.

Muốn bình luận một câu nào, trước hết ta phải giải nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng nếu có, rồi phải suy luận để xem câu ấy đúng hay sai? Đúng trong những trường hợp nào? Sai trong những trường hợp nào? Rồi để chứng minh những điều suy luận của ta, ta tìm những thí dụ thiết thực, ở chung quanh ta mà ta thường gặp hằng ngày, trong học đường, trong gia đình hay ngoài xã hội. Cũng có khi ta tìm những thí dụ cụ thể lấy ngay ở trong lịch sử nước nhà.

Đoạn kết, ta thu góp những điều nhận xét trên để tìm ra một phương châm xử thế.

Lời văn trong phần bình luận cần phải khúc chiết, rõ ràng, còn phần nội dung thì phải lý luận một cách vững chắc, để không ai bẻ lại được mình.

BÌNH LUẬN