Cổ văn

Biên soạn NHa học chính Bắc Việt

Kích thước 14 x 20.5 cm

Số trang 170 trang

Năm xuất bản 1953

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Nha Học Chính Bắc Việt
Đơn giá

Sách in nguyên văn ba tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh, Lục Vân Tiên, Tỳ Bà Hành. Đây là tài liệu giảng văn Trung học Phổ thông do Nha học chính Bắc Việt xuất bản năm 1953.