Trang chủ Ấn phẩm Kinh Thi Con người và kỹ thuật

Con người và kỹ thuật

Tác giả Oswald Spengler

Dịch giả Hoàng Thiên Nguyễn 

Kích thước 12.5 x 19 cm

Số trang 176 trang

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có áo khoác

Nhà xuất bản Kinh Thi
Đơn giá

Trong những trang sau đây, tôi xin trình bày với độc giả một vài suy nghiệm rút ở một tác phẩm rộng lớn hơn mà tôi đang cặm cụi viết hàng bao năm. Trước hết tôi có ý sử dụng một phương pháp tôi đã dùng cho cuốn Tây Phương Thời Mạt Vận là lấy nhóm Văn Hóa Cao Độ làm giới hạn, tức là: LỊCH SỬ CON NGƯỜI TỪ NGUYÊN THỦY. Nhưng kinh nghiệm về cuốn sách đầu tiên này đã cho thấy rằng đa số các độc giả không duy trì nổi một quan điểm bao quát về toàn bộ các quan niệm. Họ vùi mình vào chi tiết của địa hạt nào quen thuộc với họ; mà ít đếm xỉa đến những gì khác. Do đó, họ chỉ có được một hình ảnh méo mó cả về những gì tôi đã viết cũng như về cái đề tài mà tôi đề cập. Giờ đây, cũng như trước kia, tôi tin chắc rằng muốn thấu hiểu cái định mệnh của con Người, cần phải nghiên cứu ĐỒNG THỜI VÀ SO SÁNH mọi lĩnh vực hoạt động của nó, và tránh cái lỗi lầm là tìm hiểu một vấn đề nào đó - về chính trị, về tôn giáo hay về nghệ thuật của nó - mà chỉ có chuyên chú vào một vài KHÍA CẠNH riêng biệt của bản thể nó - cho rằng làm thế là không còn gì để nói nữa. Dựa vào các sự dè dặt này, trong cuốn sách này, tôi mạo muội lạm bàn một số vấn đề ấy. Một số rất nhỏ nhoi trước hàng hà sa số vấn đề. Nhưng chúng lệ thuộc vào nhau, và tạm thời đủ để giúp cho độc giả hãy thử ném một cái nhìn đầu tiên vào cái bí mật vĩ đại của định mệnh con Người.

Trích Tựa đề
Oswald Spengler