Trang chủ Ấn phẩm Trần Cửu Chấn Đoạn trường tân thanh tân khảo

Đoạn trường tân thanh tân khảo

Tác giả Trần Cửu Chấn

Kích thước 16x24 cm

Số trang 412 trang

Năm xuất bản 1974

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Trung tâm sản xuất học liệu
Đơn giá

Trong văn-chương Việt-Nam chưa có từng thấy một tác-phẩm nào ăn sâu vào tâm-hồn các lớp nam nữ nhân-dân như truyện “Đoạn Trường Tân Thanh”, ngày trước chỉ đọc để giải-trí trong buổi nhàn rỗi, hiện giờ thành một sách giáo-khoa dùng luyện-tập mà thi cử.

Từ Bắc chí Nam ai ai cũng biết cuộc đời phiêu-lưu thê thảm của nàng Thúy-Kiều mà không có một lòng dạ nào chẳng thương xót kiếp hồng-nhan vô cùng bạc-phận. Xưa nay độc-giả đều say mê điệu văn thâm trầm và than thở về tình-tự não nùng ai oán.

Truyện hấp-dẫn và cảm-động, nhưng lời văn rất cao thâm. Từ đầu tới cuối không một câu nào là non, không một chữ nào là gượng, lời lẽ đều điêu luyện. Muốn hiểu ý tứ cho tận gốc, cần phải mổ xẻ từng chữ từng câu, giải-thích minh bạch những lối văn bóng bẩy, nhưng nghĩa lý sâu xa, những thắc-mắc phức tạp.

Mục-đích chung của quyển “Đoạn Trường Tân Thanh tân khảo” nầy là giải-thích mỗi chữ cần biết, mỗi câu cần hiểu dầu nôm hay Hán, đúng nghĩa đen sát nghĩa bóng với viện-ngữ lấy phần đông trong truyện “Hoa Tiên” của Nguyễn Huy-Tự là người trong thân của cụ Tiên-Điền, vì sách nầy ra đời trước và có tánh-cách dẫn đường cho truyện của Tố-Như tiên-sinh.

Hơn nữa chữ và câu nào mà các nhà văn trước hiểu lầm hay dịch sai, thì được định nghĩa lại rõ rệt hay dịch lại cho sát tinh-thần câu văn.

Nhưng lối khảo-cứu trên sẽ không được nguyên vẹn, nên cuộc bình-phẩm không nhắm ngay chẳng những vào nghệ-thuật của tác-giả mà vào lời phê không sát thật của chú-giả xưa nay. Vậy miễn là thâm nghĩa được vạch ra rành rẽ và đứng-đắn, chứ không thiên-vị cá nhân cũng như không hướng về lý-thuyết riêng nào. Hễ lời lẽ của ai vấp ý lầm nghĩa, thì được phân-trần đầy đủ đúng lẽ phải, qui-tắc hay đại-ý câu văn, cho nên ở đây luôn luôn căn-cứ theo lịch- sử, tâm-lý, tư-tưởng, phong-tục, giáo-dục, địa-dư, trạng-thái đặc-biệt mà tìm hiểu tiền-nhân, chớ không có thể dẫn nghĩa truyện xưa với quan-niệm đời nay được.

Tóm lại cuộc tân khảo nói trên theo tám mục-tiêu sau đây:

  1. Định nghĩa những chữ và câu cần thiết.
  2. Giải-thích những điển-tích có liên hệ với nghĩa câu thơ.
  3. Dùng viện-ngữ hợp thức.
  4. Phê-bình nhân-vật trong truyện.
  5. Phê-bình nghệ-thuật của tác-giả.
  6. Đính-chánh dư-luận của chú-giả xưa nay.
  7. Dịch lại câu thơ hiểu sai.
  8. Trình-bày ý tứ từng câu hay từng đoạn nào khó hiểu.

Quyển “Đoạn Trường Tân Thanh tân khảo”lấy bản của Bùi-Kỷ và Trần Trọng-Kim in năm 1927 làm căn-cứ đáng tin cậy, vì bản nầy đối với các bản khác có trổi phần giá-trị về cách trình-bày minh bạch, mặc dầu phần chính-tả còn lộn xộn và chú-thích rất thưa kém.

Để củng cố và tô điểm văn-chương đất nước, mỗi nhà văn tùy tài cao học rộng cần đóng góp một phần lớn nhỏ hầu xây dựng một đài văn-hiến nguy nga muôn năm trường cửu.

Trích Lời tựa

Saigon năm Giáp-Thìn (1964).

Trần Cửu-Chấn