Trang chủ Ấn phẩm Sử Học Hải Ngoại Ký Sự

Hải Ngoại Kỷ Sự - hết hàng

Soạn giả Thích Đại Sán

Năm xuất bản 1963

Kích thước 16 x 21 cm

Số trang 280 trang

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Viện Đại Học Huế
Đơn giá

Đọc "Hải Ngoại Ký Sự" của Đại Sán, chúng ta sẽ thấy được lòng sùng mộ Phật giáo của người thời bấy giờ, kể từ Chúa thượng đến thần dân. Chẳng những thế, chúng ta còn có một ý kiến rõ về đời sống của dân đen, về thuế má, về bệnh dịch.

Một điều quý nữa, đó là Đại Sán vén màn cho chúng ta thấy được đôi tí về trình độ trí thức của các bậc túc nho thời bấy giờ ở miền Nam.


CHIA SẺ

Ấn phẩm khác