Kế thế

Tác giả Hồ Hữu Tường

Kích thước 13.5x19 cm

Số trang 72 trang

Năm xuất bản 1964

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Huệ Minh
Đơn giá