Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Khâm định tứ khố toàn thư

Khâm định tứ khố toàn thư

Kích thước 14.8x21 cm

Số lượng Bộ 3 quyển

Năm xuất bản 2016

Hình thức bìa Sách in giấy xuyến chỉ, may kiểu cổ, bìa vải, giấu chỉ, có hộp.

Nhà xuất bản Trung Quốc thư điếm
Đơn giá