Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải

Tác giả HT. Tuyên Hóa

Việt dịch Thích Minh Định

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số lượng Trọn bộ 25 quyển

Hình thức bìa Bìa mềm


Nhà xuất bản Chùa Kim Quang
Đơn giá
CHIA SẺ

Ấn phẩm khác