Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Lão Tử Đạo đức kinh chú

Lão Tử Đạo đức kinh chú

Tác giả Lão Tử

Dịch và chú giải Vương Bật

Kích thước 19x27 cm

Số lượng Bộ 2 quyển

Hình thức bìa In giấy xuyến chỉ, may kiểu cổ, giấu chỉ, có hộp bọc gấm

Nhà xuất bản Tam Hy Đường tàng thư
Đơn giá

Sách Lão tử 《老子》trong bộ Khâm định tứ khố toàn thư 《钦定四库全书》 thuộc Tử bộ, Đạo gia loại.

Tác phẩm này được cho là của Lão tử sáng tác, chia làm 2 phần chính: Thượng kinh và Hạ kinh. Thượng kinh còn gọi là Đạo kinh gồm 37 chương, mở đầu bằng chương “Thể đạo” bàn về cái “Đạo” tuyệt đối, khởi nguyên của vũ trụ; kết thúc bằng chương “Vi chính” để khuyến kích bậc vương hầu trị quốc theo lẽ “vô vi”. Hạ kinh còn gọi là Đức Kinh gồm 44 chương, mở đầu bằng chương “Luận đức” lấy “Đức” làm gốc để bàn thế nào là “hữu đức”, thế nào là “vô đức”, bàn về sự chuyển hoá suy vi của xã hội; kết thúc bằng chương “Hiển chất” bàn về phẩm cách của bậc thánh nhân. Bằng lời lẽ uyên áo, 81 chương Đạo Đức kinh đã dùng tư tưởng “Đạo Đức” để gồm thâu, bàn luận tất cả các vấn đề: Tu thân, trị quốc, đạo dưỡng sinh,…

Do có nhiều dị bản mà số chữ trong Đạo Đức kinh vẫn chưa thống nhất, cụ thể: 2 bản “bạch thư” 帛书 được tìm thấy tại Mã Vương Đôi 马王堆  (trong cuộc khai quật mộ Hán thất vào tháng 12 năm 1973 tại Trường Sa, Hồ Nam), với bản Ất là 5344 chữ, bản giáp là 5342 chữ; Bản Đạo Đức kinh chương cú 《道德经章句》của Hà Thượng Công 河上公có 5201 chữ; Bản Lão tử Đạo Đức kinh chú 《老子道德经注》của Vương Bật 王弼 có 5162 chữ; Bản Đạo Đức kinh cổ bản của Phó Dịch có 5450 chữ. Bản Lão tử trong bộ Tứ khố này chính là bản Đạo Đức kinh chú do Vương Bật đời Nguỵ chú thích và bình giải.

Nguồn: Tổng hợp