Trang chủ Ấn phẩm Luận Như lai và đệ tử quá khứ tu hạnh bồ tát

Như lai và đệ tử quá khứ tu hạnh bồ tát

Việt dịch Trung tâm dịch thuật Hán tạng

Tổng hiệu đính văn nghĩa Tì-kheo Thích Nguyên Chơn

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 1146 trang

Năm xuất bản 2020

Hình thức bìa Bìa cứng, có bìa áo, ép kim, có hộp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá