Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Như lai và đệ tử quá khứ tu hạnh bồ tát

Như lai và đệ tử quá khứ tu hạnh bồ tát - hết hàng

Việt dịch Trung tâm dịch thuật Hán tạng

Tổng hiệu đính văn nghĩa Tì-kheo Thích Nguyên Chơn

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 1146 trang

Năm xuất bản 2020

Hình thức bìa Bìa cứng, có bìa áo, ép kim, có hộp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá