Trang chủ Ấn phẩm Văn Học Những ngày chưa quên (Bộ 2 tập)

Những ngày chưa quên (Bộ 2 tập)

Tác giả Đoàn Thêm

Kích thước 15.5 x 21 cm

Số trang Tập 1: 250 trang, tập 2: 246 trang.

Năm xuất bản 1967-1969

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư
Đơn giá

Để giúp người ít tuổi đương muốn tìm hiểu thời cuộc, chúng tôi có biên soạn cuốn Hai mươi năm qua mà Nam Chi Tùng Thư đã xuất bản.
Trong tập tài liệu đó, chúng tôi đã ghi vắn tắt những việc xảy ra, từng ngày, từng tháng, từng năm, trên các lãnh vực quốc tế và quốc nội, ở các địa hạt chánh trị, quân sự hành chánh, tài chánh, kinh tế, văn hóa, xã hội... Tóm lại chúng tôi đã trình bày một thứ niên biểu sơ lược và khách quan để tiện bề tra cứu.
Nhưng khi xét lại, và ngẫm lại, chúng tôi thấy có những việc đáng kể rõ ràng, vì đã có dịp quan sát để học hỏi, hoặc đã chứng kiến, nên không e bị sai lầm hay chịu ảnh hưởng của sách báo. Vả lại, đối với nhiều việc và nhiều người, mọi xét đoán của chúng tôi đã được thời gian lắng dịu và gạn lọc, nên chúng tôi không còn ngại sự nghiêng lệch mà bất cứ ai cũng phải đề phòng.
Song dù khao khát sự thật, dĩ nhiên chúng tôi chỉ thấy một vài khía cạnh, nên chỉ có hy vọng bổ túc phần nào những nhận định của bao người khác cùng trạc hay hơn tuổi. Vậy xin chọn và thuật lại một số điều mắt thấy tai nghe, đã ghi từ hồi 25 tuổi, nghĩa là khi chúng tôi đã quen suy xét việc quanh mình và khi vận nước bắt đầu biến chuyển.
 

Trích Lời nói đầu
Đ.T

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác