Trang chủ Ấn phẩm Từ Điển Phật Quang Đại Từ Điển_Đài Loan

Phật Quang Đại Từ Điển_Đài Loan

Việt dịch Thích Quảng Độ

Kích thước 16 x 24 cm.

Hình thức bìa Bìa cứng, các cạnh sách phủ nhũ vàng.

Số lượng Đủ bộ 8 quyển gồm 2 quyển sách dẫn và 6 quyển chính văn

Năm xuất bản 2016

Nhà xuất bản Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc
Đơn giá

...Phải đọc công trình dịch thuật Phật Quang Đại Từ điển mới thấy học thuật Hòa thượng thâm viễn, ngôn ngữ phong phú, sáng tạo, và thù ứng với các từ Hán, Phạn tương đương. Tinh thông, nhuần nhuyễn, thanh thoát qua từng câu văn. Không còn là một tác phẩm dịch thuật, mà là tác phẩm văn chương trong lĩnh vực triết học và tư tưởng Phật giáo qua ngôn ngữ Việt. Vừa tường giải, vừa đối chiếu, mỗi từ mục là một bài thâm nhập giáo lý siêu thoát nhưng thực chứng của đạo Phật.

Mỗi từ hay mục từ đều kèm theo chữ Hán và chữ Phạn để người đọc nào quen thuật ngữ Hán hay Phạn dễ thâm nhập khi đối chiếu tiếng Việt. Thử lấy một nhóm từ mà ta thường tụng đọc, hay nghe nói, tuy có khi chưa hiểu tận nghĩa : Bát Nhã Ba La Mật...CHIA SẺ

Ấn phẩm khác