Phi Lạc náo Hoa Kỳ

Tác giả Hồ Hữu Tường

Kích thước 13 x 19 cm

Số trang 304 trang

Năm xuất bản 1964

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Huệ Minh
Đơn giá