Socrate

Tác giả Lê Tôn Nghiêm

Kích thước 13 x 19 cm

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Quế Sơn Võ Tánh
Đơn giá