Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tây Nam Nhị Thập Bát Hiếu Diễn Ca

Tây Nam Nhị Thập Bát Hiếu Diễn Ca

Tác giả Trương Cam Lựu

Phiên âm và Chú giải Vũ Văn Kính

Kích thước 15.8 x 23.8 cm

Số trang 158 trang

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa
Đơn giá

"Tây Nam Nhị Thập Bát Hiếu Diễn Ca" được cụ Trương Cam Lựu viết theo thể thơ song thất lục bát, lời văn chải chuốt, gọn gàng, rõ ràng hơn phần văn xuôi nhiều. Tuy nhiên, cụ vẫn dùng nhiều chữ hán và điển cố khiến cho người đọc, nếu không am tường chữ Hán hay điển cố thì thật khó hiểu.

Cách trình bày của Cụ theo một tôn ti trật tự nhất định, Cụ đã đặt truyện các vị Vua lên đầu, rồi đến công chúa, các vị có chức tước trong triều đình, sau đến thứ dân và cuối cùng là người ngoại quốc. Mặc dầu, ai cũng biết thời kì ấy người Pháp đang đô hộ xứ ta, mà cụ chẳng ngại để truyện những người Pháp đứng sau người Việt.