Trang chủ Ấn phẩm Hội Việt Nam Phật Giáo Tiểu Sử Chư Tổ Tại Chùa Quán Sứ

Tiểu Sử Chư Tổ Tại Chùa Quán Sứ

Tác giả Hội Việt Nam Phật Giáo

Kích thước 15 x 20.5 cm

Số trang 42 trang

Năm xuất bản 1949

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Nhà In Đuốc Tuệ
Đơn giá

Lịch sử thụ ký truyền đăng của Phật tổ cũng tỷ như lịch sử của quốc gia, gia phả của gia tộc, khiến cho người ta sau trăm nghìn đời căn cứ vào đó mà khảo cứu nguồn gốc đạo lý cũng như công đức sự nghiệp của các đấng qua khứ.

Ngôi chùa Quán Sứ này không chỉ là trung tâm điểm của hơn một trăm chi Hội Việt Nam Phật giáo và ngày nay lại là trung tâm điểm của Hội Tăng Ni chỉnh lý Bắc phần. Hơn nữa ngôi chùa Quán Sứ lại còn là nơi cử hành những trọng lễ trong những ngày có quốc lễ.

Vì thế, nên việc phụng sự Phật Tổ của Bản Hội tại chùa Quán Sứ cần phải được biểu lộ tinh thần tín ngưỡng Phật giáo của một dân tộc, khiến cho người ngoại quốc khảo cứu được một đôi phần của dân tộc mình phụng sự Phật, Tổ có liên quan hệ với lịch sử thiết thực của Phật giáo về quá khứ và hiện tại của nước mình nhất là của Bản Hội.