Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tìm hiểu tiếng Việt

Tìm hiểu tiếng Việt

Tác giả Lê Văn Hòe

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 68 trang

Năm xuất bản 1952

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Quốc Học Thư Xã
Đơn giá

Lịch sử tiếng Việt là lịch sử dân tộc Việt Nam. Lịch sử dân tộc Việt Nam ta là lịch sử một cuộc tranh đấu liên tiếp không ngừng, chống một kẻ cường lân lớn mạnh gấp trăm nghìn lần, luôn luôn định vung tay ra thôn tính. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, bị sáp nhập làm quận huyện của Tàu, làm chư hầu của Hoàng đế nước Tàu, chịu ảnh hưởng văn hóa và văn minh Tàu, sâu xa đến cốt tủy, tâm não dân tộc Việt Nam vẫn không hề đồng hóa với dân Tàu. Trái lại vẫn giữ được cái cá tính riêng biệt của mình, vẫn phát triển được những khả năng của mình, vẫn phát huy được những ưu điểm của mình, vẫn khuếch trương được tinh thần và thế lực của mình xuống phương Nam, thành một quốc gia độc lập tự chủ, không sẵn có một tinh thần quật cường cao tột, không duy trì và phát huy đến cực độ tinh thần ấy, nhất định không dân tộc nào làm được thế.
Người ta có thể nói rằng không những lịch sử Việt Nam là lịch sử một cuộc tranh đấu, mà còn là lịch sử một quật cường.
Và cũng là lịch sử quật cường của một tiếng nói.
Tiếng Việt.

Trích chương Tiếng Việt quật cường
Lê Văn Hòe