Tôn Ngô binh pháp

Tác giả Tôn Vũ, Ngô Khởi

Dịch giả Ngô Văn Triện

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 300 trang

Năm xuất bản 1953

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Trúc Khê thư xã
Đơn giá

Tôn Vũ và Ngô Khởi là hai binh gia có danh tiếng ở đời Chiến quốc bên Tàu, mỗi người đem sự hiểu sâu biết thấu của mình về nghề binh, viết ra thành sách, sách của Tôn Vũ là bộ Tôn Tử 13 thiên, sách của Ngô Khởi là bộ Ngô tử 6 thiên.
Trong 2 bộ này thì bộ Tôn Tử dày hơn nhiều, mà nói về binh sự cũng rất tinh tường thấu đáo hơn, đáng kể là một bộ chân kinh của những nhà binh học ở đời sau vậy. Vì bộ Tôn Tử có nhiều nghĩa lý vi diệu, cho nên xưa nay rất nhiều người chú giải, gồm có đến hơn mười nhà. Cát Thiên Bảo đời Tống có đem bộ này hội họp cả lời chua của mười nhà đề là "Tôn Tử thập gia chú". Nay chúng tôi dịch bộ Tôn Tử, trừ chính văn ra, trong những lời chua của mười nhà, có để ý lựa chọn, lời nào cần có để cho sáng nghĩa của chính văn hoặc để thêm nghĩa thì dịch, còn lời nào có thể bớt được thì thôi, chứ không phải là dịch tất cả. Sau bộ Tôn Tử, chúng tôi dịch bộ Ngô Tử: Bộ sau này thì chỉ có nguyên chính văn chứ không có lời chua, vì chúng tôi chưa đọc thấy bản chú thích nào. Hai bản dịch in thành một quyển, đề là "Tôn Ngô binh pháp".
 

Trích "Lời người dịch"
Ngô Văn Triện

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác