Trang chủ Ấn phẩm Từ Điển Tự điển Pali-Việt Nam

Tự điển Pali - Việt Nam

Soạn giả Tỳ-khưu Bửu Chơn
Kích thước 14 x 20 cm
Số trang 344 trang
Năm xuất bản 1977
Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp
Nhà xuất bản Phật giáo Nguyên Thủy
Đơn giá

Quyển tự điển Pali-Việt Nam này bần tăng đã có ý định phiên dịch từ rất lâu, nhưng vì bận nhiều Phật sự và sức khỏe cũng yếu kém nên phải trì hoãn thời gian đã lâu.
Hiện nay, nhận thấy phong trào tìm hiểu giáo lý Phật đà nhất là về Nam tông, càng ngày càng phát triển. Những danh từ nhà Phật phần nhiều đều có liên quan đến Pali, nhưng thấy chưa có quyển tự điển nào, dầu tóm tắt, cũng chưa có, để tra cứu những chữ hoài nghi hoặc không rõ nghĩa lý.
Nên bần tăng ráng cố gắng sưu tầm và phiên dịch ra Việt ngữ, nương theo quyển "Pali - English consice" của Đại đức A. P. Buddhadatta Mahathera và cũng có thêm vào ít chữ trong quyển tự điển "Pali- English Dictionary" của ông Rhys Davids đã giải rộng và đầy đủ, nhưng vì quá mắt mỏ và tốn kém nên không thể phiên dịch ra in cho hết được.
Tuy nhiên, quyển tự điển này dù tóm tắt nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa cho những chữ cần thiết trong kinh điển, để cho các nhà khảo cứu sưu tầm.
[...]
Trích Bài tựa của soạn giả.
CHIA SẺ