Trang chủ Ấn phẩm Phật Học Tư Tưởng Phật Giáo

Tư Tưởng Phật Giáo

Tác giả Thích Quảng Liên

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 192 trang

Năm xuất bản 1956

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Phật Học Đường Nam Việt
Đơn giá

"Tư tưởng Phật giáo" là một tư tưởng tốt đẹp, lành mạnh. Nó vận dụng những ý niệm lợi tha, tích cực, từ bi, bác ái, áp dụng xác thực vào đời sống đang bị chà đạp, gây nên bởi tham, sân, si. Tư tưởng Phật giáo dạy nhân sinh xa lánh những tật xấu xa, bỉ ổi đồng thời giúp con người khởi ý niệm hữu ích như thật. Người có tư tưởng Phật giáo tức là người muốn mưu cầu đời sống thực tế, hạnh phúc, tương thân, tương ái trong hiện tại và giải thoát hoàn toàn ở tương lai.

Cuốn "Tư tưởng Phật giáo" này ra đời nhằm mục đích xây dựng cho Phật tử Việt Nam tư tưởng tốt đẹp theo tinh thần của Phật giáo thuần túy.