Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Xuân thu tam truyện (Bộ 5 quyển)

Xuân thu tam truyện (Bộ 5 quyển)

Tác giả Khổng Tử

Dịch giả Hoàng Khôi

Kích thước 16 x 24 cm

Số lượng Đủ bộ 5 quyển

Năm xuất bản 1969-1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Trung tâm Học liệu
Đơn giá

XUÂN-THU là tên một bộ sử nước Lỗ do Khổng-tử 551-479 trước Tây-lịch kỷ nguyên) ghi chép những việc quan-trọng xảy ra hàng năm, từ đời vua Lỗ Ẩn - công nguyên niên tức là năm thứ 49 đời vua Lỗ Ai-công năm thứ 14, tức là năm thứ 39 đời vua Chu Kinh-vương, trong thời gian 242 năm. Khổng-tử gọi bộ sử-ký ấy là XUÂN-THU.
Sở dĩ có Xuân-thu tam truyện vì văn chép sử của Khổng Phu-tử rất tóm tắt, hàm súc, ít người hiểu thấu, nên về sau có ba học-giả làm thêm "Tam truyện" để giải-thích ý-nghĩa kinh Xuân-thu. Ba học-giả ấy là:
1. Tả-Khưu-Minh, làm Thái-sử nước Lỗ, đồng-thời với Khổng-tử. Khi Khổng-tử trứ-tác xong kinh Xuân-thu, ông làm Tả-truyện để chú-giải và khai-triển. Người ta gọi là "Tả-thị Xuân-thu", cũng gọi là Tả-truyện.
2. Công-Dương-Cao, một vị văn-thần cuối đời nhà Chu, khâm-phục tác-giả và tác-phẩm Xuân-thu, soạn-thảo một bộ sách bổ-túc và phát-huy thêm, gọi là "Công-Dương truyện".
3.Cốc-Lương-Xích, người nước Tần trong đời Chiến-quốc (478-221 trước Tây-lịch kỷ-nguyên), biên-khảo thêm một bộ truyện để bình-giải kinh Xuân-thu, gọi là "Cốc Lương truyện".
Vậy Xuân-thu tam-truyện gồm có chính-văn của Khổng Phu-tử và ba truyện của Tả-Khưu-Minh, Công-Dương-Cao, Cốc-Lương-Xích.
Nay đem dịch "Xuân-thu tam-truyện" tức là dịch luôn một lượt bốn bộ sách.
Theo chương-trình dịch-thuật sách Hán-văn của Bộ giáo-Dục và Thanh-Niên, Trung-Tâm Học-Liệu rất hân-hạnh được cụ Sơn-Mai Hoàng Khôi, một học giả uyên-bác về Việt-văn, Pháp-văn lẫn Hán-văn, nhận phiên-dịch bộ Xuân-thu tam-truyện.
Chúng tôi chân-thành cảm-tạ Hoàng Tiên-sinh cùng Quý-vị trong Hội đồng duyệt sách và trân-trọng giới-thiệu bản dịch bộ Xuân-thu tam-truyện với độc-giả.

LÊ PHỤC-THIỆN
Chuyên-viên Hán-học Trung-Tâm Học-Liệu