Biên bản Hội nghị toàn thể Hội đồng phiên dịch Tam Tạng

Biên bản Hội nghị toàn thể Hội đồng phiên dịch Tam Tạng

Thư viện Huệ Quang xin cung hiến một văn bản mang lịch sử về đường hướng-kế hoạch phiên dịch Đại Tạng Kinh sang Việt ngữ từ 50 năm trước do Viện Tăng Thống-Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chủ trương.

 

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài