Con mắt pháp Tố Như - diễn giả Nhật Chiêu

Con mắt pháp Tố Như - diễn giả Nhật Chiêu

Có nhiều người đọc sách thiền lâu năm mà không cảm được cái vị của thiền; có nhiều người đọc Kiều, nghiên cứu Kiều lâu năm nhưng không cảm được cái “Kiều vị”.

Tự thể sinh động của đối tượng thực sự cần được tiếp cận một cách trực nghiệm, mà ở đó những dữ liệu kiến thức nên được xem là một điều kiện cần, không phải là cứu cánh.

Đến với Truyện Kiều qua Nhật Chiêu, khán thính giả không cần mất nhiều thời gian để có thể cảm được cái “Kiều vị”, không có cảm giác phải “chịu đựng” nhồi nhét một lượng điển tích và cổ ngữ khổng lồ. Cái “Kiều vị” này không phải cố đi xa cái cũ, nhưng nó luôn luôn mới và đầy kỳ thú, bởi nó không chịu ảnh hưởng bởi những tác động của những tư kiến cá nhân và tập thể do phẩm chất cá nhân và hướng tiếp cận của diễn giả gần như không giống ai.

Không giống ai nhưng lại rất giống, giống người tình của tự thể được tiếp cận.

Sau nhiều lần trì hoãn do dịch bệnh Covid, lần nầy thầy Nhật Chiêu sẽ nói chuyện về Kiều trong ba buổi chủ nhật tại Thư quán của Thư viện Huệ Quang. Khán thính giả đăng ký giới hạn trong 50 vị. Sau buổi nói chuyện mời toàn thể quý vị ở lại dùng chay nhẹ với chùa.

Dưới đây là link đăng ký cho buổi nói chuyện đầu tiên:

https://forms.gle/XS5WoFZJ4KNr9j8L7

 

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài