Dịch giả Nguyễn Văn Ngân, chú Trần Xuân Đàm cùng một số nhà hảo tâm tặng sách Phật giáo nguyên thủy cho thư viện

Dịch giả Nguyễn Văn Ngân, chú Trần Xuân Đàm cùng một số nhà hảo tâm tặng sách Phật giáo nguyên thủy cho thư viện

Vào thứ 7, ngày 1/4/2021, chú Trần Xuân Đàm đã đến gửi tặng cho Thư viện 41 tựa sách thuộc Phật giáo Nguyên thủy (khoảng 218 quyển).

Đây là sách do dịch giả Nguyễn Văn Ngân và một số nhà hảo tâm tiến hành ấn tống, cùng một số sách từ chùa Bửu Quang (Thủ Đức).

Sau khi bổ sung đủ số bản lưu, phần còn lại được Thư viện sẽ đưa vào tủ sách 20k. Đặc biệt, quyển Niệm hơi thở của nhóm Tâm Bình An dịch rất có giá trị về mặt thực tập. Cuốn sách trình bày vấn đề gãy gọn, chính xác, đúng trọng tâm, đi thẳng vào những điểm mấu chốt, Thư viện xin phép tiến hành số hóa thành file ebook đăng lên website Thư viện để chia sẻ với nhiều bạn đọc.

Thư viện xin tri ân chú Trần Xuân Đàm, dịch giả Nguyễn Văn Ngân cùng các thân hữu đã lưu tâm sưu tầm tư liệu Phật giáo nguyên thuỷ được ấn hành trong thời gian gần đây để gửi tặng Thư viện. Đây là những tư liệu chúng tôi khó lòng sưu tầm đầy đủ do các ấn phẩm được lưu hành với số lượng có hạn.

Kính chúc quý đạo hữu và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe!

Các tựa sách:

1. Lễ dâng y Kathina, soạn giả Tỳ khưu Hộ pháp

2. Tiếp cận giáo pháp, T.K Thiện Thắng

3. Tại sao chúng ta phải giữ giới?, T.K Panananda

4. Kamma- nghiệp vào lúc tử và tái tục, Sayadaw Dr.Namdamalabhivamsa, chuyển ngữ Siêu Thiện

5. Nghiệp báo và tái sanh, Narada Maha Thera, dịch giả Nguyễn Trạch Thiện

6. Sổ tay nghiên cứu vô tỷ pháp, Visischaysuvan

7. Vô tỷ pháp là Phật ngôn, Ghandhasarabhivamsa

8. Tái sanh, Narada Maha Thera, dịch giả Phạm Kim Khánh

9. Đại đảnh lễ, Phrathep Pariyattimuni, Việt dịch Siêu Thành

10. Sự thật được dạy bởi tất cả các chư Phật, Bhikkhu Revata, nhóm dịch Tâm Bình An

11. Niệm hơi thở, Venerable U Ukkamsa, nhóm dịch Tâm Bình An

12. Bảng nêu chi pháp (Abhidhamma)

13. Vô tỷ pháp tập yếu, Thera Santakicco

14. Bốn nền tảng chánh niệm, Henepola Gunaratana, dịch giả Lê Kim Kha

15. Pháp tu tiến đưa đến Nirbana phần I, Pa Auk Tawya Sayadaw, biên dịch Siêu Thiện

16. Sách hướng dẫn thiền, Pa Auk Tawya Sayadaw, biên dịch Siêu Thiện

17. Thiền Phật giáo chánh niệm qua ngôn ngữ thông thường, Henepola Gunanratana, người dịch Lê Kim Kha

18. Thiền Phật giáo chánh định qua ngôn ngữ thông thường, Henepola Gunanratana, người dịch Lê Kim Kha

19. Đức Phật và Phật pháp, Narada Maha Thera, người dịch Phạm Kim Khánh

20. Hạnh phúc an lành 1 - Thiện ác - Tỳ khưu hộ pháp

21. Hợp tuyển những lời Phật dạy từ kinh tạng Pali, Bikkhu Bodhi, người dịch Nguyên Nhật Trần Như Mai

22. Vấn đáp về Phật giáo, Lê Kim Kha

23. Hướng dẫn hành hương về xứ Phật, Chan Khoon San, biên dịch Lê Kim Kha

24. Lời Phật dạy về sự hòa hợp trong cộng đồng xã hội, Bikkhu Bodhi, người dịch Nguyên Nhật Trần Như Mai

25. Thấy biết rõ duyên trợ - Pa Auk Tawya Sayadaw, biên dịch Siêu Thiện

26. Những phần thiết yếu để tu tập thiền - Pa Auk Tawya Sayadaw, biên dịch Siêu Thiện

27. Ngữ pháp tiếng Pali, A.P Budhadata, người dịchTK Thích Minh Châu

28. Sách học kinh tụng Pali - Việt

29. Kinh nhật hành Pali-Việt

30. Thập đại đệ tử Phật Thích Ca, lời Lý Thái Thuần, tranh Trương Quân

31. Hạnh phúc kinh, Tỳ khưu Giới Nghiêm

32. Tiểu sử Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera, Phra Acharn, biên dịch Lê Thị Sương và Phạm Kim Khánh

33. Patipada, con đường tu tập của Ngài Acariya Mun, Acariya Maha Boowa Nanasampannp, nhóm biên dịch Diệu Hạnh

34. Nhập giòng (Into Stream), Thanissaro Bhikkhu, Nguyễn Văn Ngân dịch

35. Light of Wisdom, Pa Auk Tawya Sayada

36. Breakthrough in Samatha Meditation, Pa Auk Tawya Sayada and Dr. Mehm Tin Mon

37. Expectation derived from one's own point of view, Bhikkhu Revata

38. A journey of self- discovery, Bhikkhu Revata

39. Daily chants, Pa Auk Tawya Meditation Center

40. The workings of Kamma, Pa Auk Tawya Sayadaw

41. The path of purfication, Bhadanatacariya Buddhagosa, Translated from the Pali Bhikkhu Nanamoli

 

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoHải Thượng Lãn Ông và Y tôn tâm lĩnh

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài