Tạp chí Vạn Hạnh

Tạp chí Vạn Hạnh

Vạn Hạnh-tạp chí nghiên cứu phát huy văn hóa Phật giáo và dân tộc, “không phải cơ quan của riêng ai để làm lợi cho riêng ai”, do “một số học giả và nhân sĩ” chủ trương, được ấn hành trong khoảng thời gian 1965-1967, được biết ra tới số 25. Vạn Hạnh có 4 số đôi là 8&9, 13&14, 20&21, 23&24; hai số 1 là 1 thượng1 hạ. Như vậy, nếu thật sự số 25 đã được xuất bản thì Vạn Hạnh có tổng cộng 26 số. Khổ báo 16x24 cm, mỗi số dày từ 150-300 trang.

Bộ Tạp chí Vạn Hạnh do Huệ Quang ấn hành năm 2014

Hiện tại chúng tôi chỉ tìm được tới số 24 nhờ tủ sách của các thân hữu: thầy Quảng Tuấn chùa Già Lam số 18, 19; anh Thanh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh số 17; thầy Hồng Sơn ở Phan Rang số 5, 6, 7, 8&9, 10, 11, 12. Chúng tôi xin chân thành tri ân quý vị.

Vạn Hạnh ấn hành trong năm 2014 này, chúng tôi đóng 24 số (tức 25 số) thành 7 tập. Khi tìm được số 25, chúng tôi sẽ in thành tập thứ 8 và thông báo rộng rãi đến bạn đọc.

Vạn Hạnh có nhiều trang hơi mờ hoặc đậm như ở các trang 9, 34, 65, 80 của số 7; các dòng chữ ở vài trang của số 1 thượng1 hạ bị mất dấu trên; một số trang không đánh số trang ở các số 2, 3; trang 122 số 7 nhầm thành 22, trang 16 số 12 nhầm thành 61; trang 61 số 23&24 hàng chữ cong vòng; trang 14-18 số 22, trang 4 số 23&24 bị đục bỏ. Chúng tôi đối chiếu với những bản trùng vẫn thấy tình trạng như vậy. Đây là lỗi ấn loát của bản gốc. Đành chịu.

Đặc biệt, Vạn Hạnh số 23&24, mất liền 4 trang từ 9-12. Chúng tôi có 2 bản đều không có 4 trang này, tham khảo một số nơi khác cũng không có. Chưa biết nguyên nhân vì sao. Có thể do kiểm duyệt hoặc rút bài? Kính cáo để bạn đọc khỏi “hoang mang”. Bạn đọc nào tìm được 4 trang đó xin thông tin cho để chúng tôi sao chụp bổ sung.

Một trang tạp chí do Huệ Quang phục chế và ấn hành lại

Thư viện Huệ Quang

11.2014

Thích Không Hạnh


CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoThư ngỏ Tiếp tục góp nhặt tư liệu

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài