Thông báo

Thông báo
Để tập trung lo cho Lễ Chung thất cố Hòa thượng, phòng Đọc sẽ tạm ngưng phục vụ buổi tối (từ 17h30 đến 20h) các ngày từ thứ Hai ngày 26-11-2018 (ÂL 20-10-Mậu Tuất) đến thứ Bảy ngày 1-12-2018 (ÂL 25-10-Mậu Tuất). Ban ngày (8h - 11h30; 13h30-17h30) phòng Đọc vẫn hoạt động bình thường. Kính thông báo đến quý độc giả để tiện sắp xếp công việc.

Thư viện Huệ Quang
CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoThiền môn chánh độ nghi khoa-bản song ngữ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài