Kế hoạch đào tạo Cổ Hán ngữ ngắn hạn năm Giáp Thìn 2024

Kế hoạch đào tạo Cổ Hán ngữ ngắn hạn năm Giáp Thìn 2024

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

VĂN PHÒNG HỌC VỤ tại Tu viện Huệ Quang: 116 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. HCM.

Sđt: 0386347107 - 0376627973

Facebook: Hán Nôm Huệ Quang

 

 

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài