Trang chủ Ấn phẩm Đoàn Thêm 1969 Việc từng ngày

1969 Việc từng ngày

Tác giả Đoàn Thêm

Kích thước 15.5 x 21 cm

Số trang 462 trang

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư
Đơn giá