Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Căn Bản Của Tín Đồ Phật Giáo

Căn Bản Của Tín Đồ Phật Giáo

Tác giả Huyền Cơ

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 144 trang

Năm xuất bản 1958

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Huyền Cơ Phật Học Viện
Đơn giá

Quyển "Căn Bản Của Tín Đồ Phật Giáo" được viết trong hoàn cảnh Tam Tạng Pháp sư Huyền Cơ đã nghiên cứu năm đại tạng khác nhau ở trường Bác Cổ Hà Nội (từ năm 1942), rồi lấy con mắt tuệ đã tu chứng cao của mình mà gạn lọc, chắt lấy tinh hoa, viết nên quyển sách này, bao gồm tất cả kho tàng vĩ đại của đạo Phật.

Sách viết rất đơn giản, chia từng bài nhỏ, có câu hỏi, đáp rõ ràng. Ai ai cũng có thể đọc và nhớ được. Người tín đồ có thể luôn luôn đọc, suy nghĩ để tiến tu. Vì là lời tóm gọn nên tuy đơn giản mà ý nghĩa hàm xúc, một chữ vô lượng nghĩa, bao quát mà cao siêu vô cùng. Những bậc học giả, bác học đã tu chứng cao, đã đọc hết đại tạng mới nhận chân giá trị của tư tưởng cao siêu bao hàm trong những câu giản dị. Bao chìa khóa để mở kho tàng bí mật của sự vật, của chân lý đều ở trong quyển này.