Trang chủ Ấn phẩm Học Chữ Hán Ấu học quình lâm

Ấu học quình lâm - tạm hết hàng

Soạn giả Trình Doãn Thăng

Dịch giả Huệ Trí

Kích thước 15.2x 24 cm

Số trang 306 trang

Năm xuất bản 1973

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Nguồn Sáng
Đơn giá

Trước hết sách Ấu học trình bày những khái niệm về vũ trụ học Đông Phương (Thiên văn, Địa dư, Tuế thời) sau đó là chế độ thời xưa (triều đình, văn thần, võ chức), rồi đến luân lý cương thường, lễ nghi, phong tục, mọi quy tắc xử kỉ và tiếp vật, những khái niệm về vạn vật... Tóm lại, Ấu học có thể xem là một pho tiểu bách khoa rất cần thiết để cho các nho sinh tra cứu, khi chưa có phương tiện để có một tủ sách dồi dào.

Nay chúng ta là những nhà tân học ở vào thời mà chế độ giáo dục đã thay đổi và được rập theo các khuôn khổ giáo dục phương tây, khi đọc cổ văn chúng ta gặp nhiều trở ngại lớn lao vì không thông hiểu những thành ngữ điển tích xưa và dẫu có tra từ điển chúng ta cũng khó lòng hiểu nổi cổ văn. Vậy chỉ có một cách độc nhất để hiểu được cổ văn là chúng ta phải đọc lại những sách học căn bản của thời trước.

(Trích dẫn trong LỜI NÓI ĐẦU của Dịch giả Huệ Trí)