Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Biện Chứng Giải Thoát Trong Tư Tưởng Ấn Độ

Biện Chứng Giải Thoát Trong Tư Tưởng Ấn Độ

Tác giả Nghiêm Xuân Hồng

Kích thước 13 x 19.5 cm

Số trang 272 trang

Năm xuất bản 1966

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Quan Điểm
Đơn giá

"Biện Chứng Giải Thoát Trong Tư Tưởng Ấn Độ" của Nghiêm Xuân Hồng in lần thứ nhất tại Ấn quán Hy Mã Lạp Sơn, hoàn thành vào ngày 25/9/1966.

Tập sách này đã phác lược được những nét chính trong nền biện chứng siêu thoát của các giáo lý Ấn Độ. Con đường giải thoát của Ấn Độ không phải là việc tưởng tượng hão huyền nhưng sự siêu thoát của mỗi người hoặc mỗi chúng sinh đều phải trả bằng một giá khá đắt vì nó chỉ có thể thực hiện được do sự hủy diệt hoàn toàn thân phận và trạng thái Người...