Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Công Cuộc Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam

Công Cuộc Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam

Tác giả Quốc Tuệ

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 550 trang

Năm xuất bản 1964

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Khai Trí
Đơn giá

Quyển "Công Cuộc Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam" của nhà văn Quốc Tuệ đã góp đặng nhiều tài liệu xác thực về cuộc đấu tranh cho năm nguyện vọng Phật giáo để viết ra quyển sách này và được HT. Minh Trực chứng minh đề tựa.

Quyển sách này rất bổ ích cho tinh thần Phật giáo, có thể giúp tài liệu trong sự lập thành một lịch sử xứng đáng cho Phật giáo Việt Nam trong thời đại hỗn loạn này.

"Công Cuộc Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam" sẽ đem lại cho toàn thể đồng bào một kỷ niệm đầy đủ ý nghĩa về tinh thần dũng mãnh và sáng suốt của Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo và hội đồng quân nhân cách mạng trong sự cải thiện và kiến tạo một kỷ nguyên mới cho Phật giáo cũng như quốc gia.