Dã sử

Dịch giả Hồ Đắc Ý

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 144 trang

Năm xuất bản 1968

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Trung tâm Học liệu
Đơn giá

Quốc-sử ghi chép những việc thuộc về văn-hóa, chính-trị, kinh-tế, quân-sự của từng thời-đại và niên-kỷ trong một nước.
Dã-sử ghi chép những truyện của các tư gia hoặc của các địa phương, gồm nhiều truyện lạ và nhiều chi-tiết, ít được chép trong quốc-sử.
Quốc-sử và Dã-sử khác nhau như vậy. Trung-tâm Học-Liệu, Bộ-Văn-Hóa Giáo-Dục đã giao cho tôi phiên dịch quyển Dã-sử này ra Việt-văn, sách không ghi tên soạn-giả và soạn từ năm nào?
Nội dung chia làm hai phần: Phần văn-chương kèm theo nghị luận, phần nghị luận phụ thêm văn-chương, coi văn-chương và truyện đã chép có lẽ cũng gần đây không xa, vào thời Minh-Mạng hay Tự-Đức. Sách này có lời bàn của Vân-Sử thị.
Sau khi tôi dịch xong, Hội-đồng duyệt sách quyết-định bỏ bớt những bài không hay và sửa chữa bản dịch.
Tôi rất đồng ý, đã lựa bỏ đi mười bài, thêm vào những lời bàn và lời chú thích, cần làm sáng tỏ những đoạn văn đã dịch, giúp độc-giả khỏi tốn công tra cứu lại thêm phần hào hứng sau khi nhàn lãm.

Xuân-Phong Hồ Đắc Ý