Trang chủ Ấn phẩm Huệ Nghiêm Đặc san Theo dấu chân xưa

Đặc san Theo dấu chân xưa - hết hàng

Tác giả Phật học viện Huệ Nghiêm

Kích thước 21 x 28.5 cm

Số lượng 1 tập, 3 số

Năm xuất bản 1966 - 1971

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Huệ Nghiêm
Đơn giá