Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Đại đế Aśoka từ huyền thoại đến sự thật

Đại đế Aśoka từ huyền thoại đến sự thật

Tác giả Lê Tự Hỷ

Kích thước 24.5x20.5 cm

Số trang 396 trang

Năm xuất bản 2018

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Đà Nẵng
Đơn giá

       Mục đích của Tập sách nhỏ này là giới thiệu với bạn đọc về cuộc đời ngoại hạng của Đại đế Aśoka, mà giới Phật tử Việt Nam gọi là Vua A Dục. Từ một bạo chúa với biệt danh Aśoka-tàn ác (Caṇḍāśoka), Aśoka đã trở thành Hoàng đế có chính sách cai trị rất tiên tiến dựa trên Đạo đức Phật giáo, chăm lo hạnh phúc không những cho nhân dân mà cho cả thú vật và cỏ cây, nên được biệt danh Aśoka-Phật pháp (Dharmāśoka).
     Tới nay, đã hơn 23 thế kỷ trôi qua, nhưng việc làm của bản thân Đại đế Aśoka và chính sách cai trị xã hội của Aśoka sau khi thành Phật tử, vẫn còn nhiều điều đáng được học tập bởi các nhà chính trị, hành pháp cũng như mọi người trong Phật giáo từ cấp cao nhất ở trung ương đến cấp thấp nhất tại địa phương, Tăng, Ni và Phât tử bình thường.
       Nếu Tập sách nhỏ đem lại một chút gì an lạc cho cuộc sống của bạn đọc thì đó là niềm vui lớn của tác giả. Ngoài ra, Tập sách nhỏ này đánh dấu bước đầu trong việc lập một quỹ hỗ trợ việc học chữ Phạn do tác giả đề xuất, với ý nghĩ rằng việc am hiểu chữ Phạn là rất cần đối với các Tăng Ni và Phật tử theo hệ Đại thừa.

                                                       Mùa Xuân 2017
                                                          Lê Tự Hỷ