Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Đại tạng kinh Việt Nam - phiên bản mạ vàng

Đại tạng kinh Việt Nam - phiên bản mạ vàng

Dịch giả Thích Minh Châu - Thích Thiện Siêu

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số tập 37 tập

Hình thức bìa Bìa cứng ép kim, gáy mo, có hộp, mạ vàng 3 cạnh sách.

Nhà xuất bản Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đơn giá