Trang chủ Ấn phẩm Thích Nhất Hạnh Đạo Phật ngày mai

Đạo Phật ngày mai

Tác giả B'su Danglu

Kích thước 12.5 x 18.5 cm

Số trang 107 trang

Năm xuất bản 1970

Hình thức bìa Bìa mềm, có bìa áo

Nhà xuất bản Lá Bối
Đơn giá

Ngày mai, đạo Phật còn sẽ có mặt tại Việt Nam không, và nếu có thì trong những hình thức nào? Câu hỏi đó tuy là câu hỏi về ngày mai, nhưng thực sự có liên hệ mật thiết đến tình trạng hiện tại. Biết mình sẽ đi về đâu cũng là một phương cách để tìm biết mình là ai và ngay bây giờ mình phải làm gì. Câu hỏi không chỉ để dành riêng cho Phật tử mà chung cho tất cả mọi người Việt Nam nào có ý thức về vai trò văn hóa và xã hội của đạo Phật trong hiện tại và tương lai của đất nước.

Đạo Phật đã thấm nhuần nếp sống Việt Nam, đã có gốc rễ sâu xa, trong gia tài văn hóa Việt thì đạo Phật sẽ còn tồn tại mãi mãi với lịch sử Việt Nam. Sự thịnh suy của một thời đại, của một hình thái hoặc lề lối tổ chức giáo hội không thể là bằng cớ quyết định sự còn mất của đạo Phật. Không dễ gì một chính quyền hay một phong trào chính trị có thể tiêu diệt được đạo Phật. Hãy đừng lo sợ, hốt hoảng. Cứ tu học và hành đạo, đạo Phật tự nhiên trường tồn.

(Trích dẫn trong chương I của sách)