Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Dịch Cân Kinh Đạt Ma Thiền Sư

Dịch Cân Kinh Đạt Ma Thiền Sư

Dịch giả Thương Lan - Trần Tuấn Kiệt

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 111 trang

Năm xuất bản 1969

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hồng Lĩnh
Đơn giá

Thời Hậu Ngụy Hiếu Minh Đế niên hiệu Thái Hòa, Đạt Ma Thiền Sư từ Tây Trúc đến Phương Đông, trụ trì tại Thiếu Lâm Tự.

Về sau, các sư tăng trụ trì, nhân phá vách tịnh thất, gặp di thư của Thiền Sư. Trong số các di thư, có quyển "Dịch Cân Kinh".

Pháp Dịch Cân chỉ dẫn cách thở hút chân khí, bảo tồn cân lực, hoán chuyển suy nhược thành cường tráng, trường sanh, tồn thọ.

Không hẳn là người học võ mới cần luyện tập gân cốt mà người thường vẫn phải luyện tập, bởi pháp Dịch Cân này cứu cánh vẫn là một trong nhiều cách tập thể dục.

Có một thân hình cường tráng, thì tinh thần mới vững mạnh đủ sức chịu đựng mọi biến động từ nội tâm hay từ ngoại cảnh.

Do đó, chúng tôi mới sưu tầm dịch cống hiến độc giả.

(THAY LỜI TỰA của THƯƠNG LAN - TRẦN TUẤN KIỆT

Saigon, ngày 16 tháng năm 1969)