Trang chủ Ấn phẩm Triết Học Dịch học nhập môn

Dịch học nhập môn

Tác giả Đỗ Đình Tuân

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 216 trang

Năm xuất bản 1973

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hoa Lư
Đơn giá

Đối với giới hành nghề thuốc, mặc dù quan niệm "bất tri Dịch, bất khả dĩ ngôn y" 不知易不可以言醫 các y-gia cũng thường chỉ biên một cách hết sức sơ sài tổng quát một vài điều về Dịch trên đầu những bộ sách y-học do mình soạn ra, vì đa số thầy thuốc xưa kia đều xuất thân từ giới nho sĩ nên đã thông hiểu kinh Dịch, do đó họ cho rằng không cần phải giải thích nghĩa lý của Dịch trong sách thuốc.
Chính bởi lẽ đó làm cho những người nghiên cứu Đông-Y ngày nay gặp phải một vài sự trở ngại nếu chưa đọc qua kinh Dịch, gặp những chỗ sách thuốc áp dụng lý thuyết của Dịch lại phải đi tìm sách Dịch để đọc thêm cho hiểu. Để giải quyết một phần nhỏ nào sự khó khăn trên, chúng tôi soạn ra cuốn sách này, mục đích giúp những bạn trẻ dễ dàng khi khảo cứu y học cổ truyền của Trung Hoa mà ông cha chúng ta đã từng ứng dụng để bảo-vệ sức khỏe.
Sách chia làm 2 phần:
Phần thứ nhất: là phần dẫn nhập, tìm hiểu tổng quát về kinh Dịch gồm có: Sự thành lập kinh Dịch, quan niệm tổng quát về vũ trụ, Hà-đô, Lạc-thư,Tiên thiên bát quái, Hậu thiên bát quái, 64 quẻ kép.
Phần thứ hai: Y dịch, bàn về những điều liên quan giữa lý thuyết của Dịch với Đông-Y.

Trích Lời nói đầu - Đỗ Đình Tuân