Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Diệu pháp Liên Hoa kinh (Phổ môn phẩm)

Diệu pháp Liên Hoa kinh (Phổ môn phẩm)

Tác giả HT. Tuyên Hóa

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 362 trang

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá