Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Đức Phật giữa chúng ta

Đức Phật giữa chúng ta

Tác giả Trần Ngọc Ninh

Kích thước 12.5 x 18.5 cm

Số trang 172 trang

Năm xuất bản 1972

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Lá Bối
Đơn giá

"Cuốn sách nầy nói về cái khía cạnh tổng quát của Đạo Phật. Muốn nói về cái khía cạnh ấy, tất phải quay về với Đức Phật như đã trở lại trong loài người. Đó là tên của Ngài tự gọi. Ngài tự gọi là Như Lai. Rồi nhìn đến hào quang của giáo lý mà Ngài đã truyền dạy trong những thế kỷ sau sự trở lại. Và sau cùng, phóng cái ánh sáng ấy vào giữa đời nay, trong sự cuồng loạn hầu như vô vọng của đời chúng ta."

Trích Lời mở đầu của tác giả