Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Dược phẩm vậng yếu

Dược phẩm vậng yếu

Tác giả Hải Thượng Lãn Ông

Kích thước 13x19 cm

Số trang 208 trang

Năm xuất bản 1970

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Y Học và Thể Dục Thể Thao
Đơn giá

TIỂU DẪN

Vào cửa Hiên Kỳ mà không biết tính dược thì có khác chi đi đêm không đèn, xưa vua Thần nông chia làm ba phẩm loại gồm 1892 vị, đấy là công lao của bậc thánh nhân không ngại khó khăn giúp đời rộng rãi. Tôi hạng tài hèn, xem vào sách ấy có chỗ hoang mang nhiều ngả, tự nghĩ nhiều mà không rõ sao bằng ít mà tinh, nhân tham khảo các sách Trân châu nang của Trương Khiết Cổ (Kim) chỉ bàn có 100 vị, sách tùy thân của Đơn Khê có 72 vị, lại thêm bớt vào (vị phụ không kê) chia làm 5 tập quy thuộc với ngũ hành. Trộm nghĩ, nghề làm thuốc cũng như dùng binh, thầy thuốc ví như ông tướng, nếu tướng không hiểu binh lính thì làm sao mà lãnh đạo binh lính, chiến thắng được giặc; thầy thuốc không biết tính dược thì lấy gì để giúp ích cho người. Nhà binh, lấy 5 phương trước, sau, phải, trái và chính giữa làm cơ chuyển cho sự chuyển vận ứng tiếp của kỳ binh và chính binh, nhà y lấy ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ có ý nghĩa cang hại, kế thừa và chế ước lẫn nhau, nhà binh lấy địch tình hình chiến đấu làm tư liệu nghiên cứu, nhà y lấy chứng trạng biểu lý hư thực làm then chốt để biện chứng, cho nên người giỏi dùng binh thì ứng biến vô cùng đối với các thế: phương, viên, khúc, trực (vuông, tròn, cong, ngay), người giỏi nghề thuốc thì thi thố với bệnh tật khôn lường bằng những tính thuốc ôn, lương, hàn, nhiệt, (ấm, mát, lạnh, nóng).
Tập sách này biên ra có 150 vị, đều căn cứ vào khí vị và công năng mà xếp loại theo ngũ hành, mỗi loại có 30 vị, như thế, không những tiện cho việc nghiên cứu mà còn quy nạp tất cả tính vị ưa nhau vào 1 loại, nhan đề là "Dược phẩm vậng yếu" vì thích nó ở chỗ gọn gàng, đi đâu cũng dễ mang theo, cách tìm cũng nhanh chóng, cho nên tôi cho nó là một thếp vàng trong tay áo vậy.

LÊ HỮU TRÁC
Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông