Dược tính chỉ nam

Soạn giả Nguyễn Văn Minh

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 120 trang

Năm xuất bản 1961

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Soạn giả xuất bản
Đơn giá

Vua Thần Nông xưa, nếm cỏ cây chia ra vị lành vị độc, làm ra bộ Thần Nông Bản Thảo. Hiên Viên Hoàng đế cùng với ông Kỳ Bá làm ra bộ Thái Dược đối. Ông Đồng Quân làm ra bộ Thái Dược Biệt Lục. Kế đó ông Lôi Công làm ra bộ Lôi Công Bào chế. Đến thời Ân ông Y Doãn làm ra bộ Thang Dịch Bản Thảo. Nhà Đường ông Mạnh Sần làm ra bộ Thực Liệu Bản Thảo. Ông Trần Tang Khí làm ra bộ Bản thảo Thập Di. Nhà Tống ông Bàng Thời làm ra bộ Bản Thảo Bổ Di. Nhà Nguyên ông Vuông Hiếu Cổ làm ra bộ Bản Thảo Tập Yếu. Ấy là kể sơ qua những sách Bản thảo, còn sách thuốc thì rất nhiều. Nói tóm lại các bậc Hiền thánh đã bao công nghiên cứu bản thảo cũng như các phương thuốc sách vở lưu truyền để cho người sau ứng dụng, đã từng giúp ích cho đời biết bao nhiêu.
Nước ta cụ Tuệ Tĩnh, cụ Lãn Ông soạn nhiều sách thuốc và bản thảo, những thần phương diệu quyết ấy đến nay vẫn là cần thiết, Y học Âu Tây ngày nay cũng công nhận là hay. Tiếc rằng sách Việt văn hãy còn ít ỏi, nay được bạn đồng nghiệp, ông Hạnh Lâm một nhà thâm nho để tâm nghiên cứu Đông y học đã lâu, dịch ra quyển Dược Tính Chỉ Nam này, ông có nhã ý đưa tôi xem, nhận thấy công việc làm rất là quý hóa, ai xem cũng đều bổ ích bởi vì ông là thầy thuốc từng trải, buôn thuốc lịch duyệt trong nghề thuốc, am hiểu cách sử dụng các vị thuốc. Vậy tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quí vị thân mến, mong sự phổ biến được sâu rộng, chẳng những người xem có ích, mà người có bệnh cũng được nhờ nhiều.
 

Đông y cao diệu lắm thay,
Luyện rèn kinh chỉ cho hay giúp người,
Chỉ Nam Dược Tính kịp thời,
Góp công xây dựng muôn đời mai sau,
Đọc rồi mách bảo dùm nhau.
 

Nay kính
Quất Hiên Đông y sĩ
Vũ Duy Thiện
Cố vấn Tổng Hội Đông y học Việt Nam
Nguyên Chánh Hội trưởng y dược Nam Định