Duy thức học

Tác giả Tuệ Quang

Kích thước 14.2 x 19.5 cm

Số trang 274 trang

Năm xuất bản 1967

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Chùa Pháp Vương
Đơn giá

"Duy thức học" là một ngành học rất sâu sắc, uẩn súc và rất danh tiếng trong đạo Phật. Đó là tâm lý học của Phật Pháp, giúp chúng ta hiểu rõ tâm lý chúng ta và tâm lý chúng sinh để dễ bề tu tiến. Duy thức thuộc về Pháp Tướng, tức là phân tích lý luận, chia phần, đoạn phân minh như khoa học ngày nay.

Đây là quyển sách đầy đủ nhất về Duy thức từ xưa đến nay.

Dịch giả, cụ Trí Độ là một học giả uyên bác, lỗi lạc về Phật Pháp, một tâm hồn Bồ tát rộng rãi, vị tha. Cụ là Tôn sư của các Thượng Tọa Thích Trí Tịnh, Thích Thiện Siêu, Thích Thiện Hoa, Thích Trí Quang, Thích Thiện Hòa, Thích Thiện Minh, Thích Huyền Quang.

Năm 1948, Cụ mang hết kinh nghiệm một đời tu học truyền dạy cho tôi về Phật Pháp, về Nhân Minh và dịch với tôi bộ kinh "Lăng Nghiêm" và bộ "Thành Duy thức luận". Cụ có căn dặn tôi, và tôi có hứa với Cụ là sẽ mang truyền bá hai bộ trên cho thế hệ tương lai.

Nay, để trả nghĩa Cụ, theo gương vị tha của Cụ, tôi tung hai bộ sách này ra bốn phương, tặng Phật tử những nguồn ánh sáng đẹp đẽ của Chân lý.

Nhưng chỗ cao siêu, uyên áo của Duy thức học và cũng là của Phật Pháp, những điều mà hầu hết các Tổ sư ở Việt Nam, ở Trung Hoa và thế giới bế tắc lại do Cụ Huyền Cơ chỉ dạy.

Cụ Huyền Cơ là một Bồ tát bác học, đã nhiều kiếp tu chứng, tâm hồn cao thượng, thanh tịnh, từ bi. Cái học của Cụ bao trùm Chính Pháp và Duy Thức, Nhân Minh. Cụ đã nghiên cứu hàng trăm bộ Duy thức khác nhau ở trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội. Cụ đã phát minh nhiều điều mới lạ về Nhân Minh, Duy Thức. Cụ đã thành lập Duy Thức Học, sự nghiệp làm từ đời Phật Thích Ca đến nay, chỉ có một ít Tổ Sư như Huyền Trang, Khuy Cơ, Cơ Biện làm nổi.

Để cho quyển "Duy thức học" này được đầy đủ và là căn bản cho Duy Thức Học, Tôi đưa vào nhiều tài liệu quý báu của Cụ Huyền Cơ để lập một hệ thống vĩ đại cho Duy thức học Việt Nam, cho Duy thức học thế giới.

(Trích dẫn trong LỜI NÓI ĐẦU của Tuệ Quang)