Trang chủ Ấn phẩm Ht Tâm Châu Kinh Đại thừa bản sinh Tâm Địa Quán

Kinh Đại thừa bản sinh Tâm Địa Quán

Dịch giả HT. Thích Tâm Châu

Kích thước 13 x 20 cm

Năm tái bản 2018

Số trang 480 trang

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá