Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Kinh Hoa Nghiêm phẩm Hiền Thủ

Kinh Hoa Nghiêm phẩm Hiền Thủ

Tác giả Thích Hằng Trường

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 648 trang

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Tôn Giáo
Đơn giá