Kinh Kim Cang

Tác giả Hòa Thượng Tuyên Hóa

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 360 trang

Năm xuất bản 2004

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá

"Kinh Kim Cang" nằm trong bộ Bát Nhã. Nói theo Ngũ thời Bát giáo thì Phật thuyết Kinh Kim Cang vào thời kỳ thứ tư tức thời Bát Nhã. Kinh thì thuộc loại biệt giáo và là một trong số sáu trăm quyển của bộ Đại Bát Nhã. Phật nói toàn bộ Đại Bát Nhã tính tổng cộng trong hai mươi hai năm. Phật cũng nói trước là trong tương lai Kinh này sẽ rất thịnh hành tại Chấn Đán (tức Trung Hoa) rồi từ đó truyền sang các nước khác trên thế giới.

(Trích dẫn trong PHẦN GIỚI THIỆU)

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác